Witamy w swiecie biznesu!

Strategia Inwestycyjna DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Zespół Danks wspiera klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii księgowej i finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Służą temu w szczególności poniższe działania, które proponujemy w ramach naszej oferty:

- doradztwo w zakresie księgowości;
- pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój;
- wprowadzenie spółek na NewConnect;
- wycena wartości przedsiębiorstwa oraz modelowanie finansowe.


Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2016-05-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 09:30 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-06-25 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 lipca 2015 roku, na godzinę 10:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika...

Dodano: 2015-05-29 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-01-21 00:00:00
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez Akcjonariuszy, pragnie poinformować, że zgodnie z dotychczasową polityką finansową Zarząd będzie rekomendował Akcjonariuszom przeznaczenie nie mniej niż 50% zysku Spółki za 2014 r. na wypłatę dla...

Dodano: 2014-11-07 00:00:00
Zakończenie programu skupu akcji własnych Zarząd Emitenta informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych. Zarząd prowadził skup akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzieleni...


Błąd! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów Flash.
Kurs zamknięcia z dnia 2016-05-27

0.84 zł

Kapitalizacja: 8 681 807,40

Aktualności

Dodano: 2016-03-01
Zarząd DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku powziął wiadomość o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 200.000 zł. Podwyższenie kap...

Dodano: 2016-01-28
Zarząd DANKS - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o złożeniu w dniu 27 stycznia 2016 roku wniosku o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania 2.000.000 (dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta na dzień 2 luty 2016 r. ...

Dodano: 2015-11-13
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego (www.hftbrokers.pl/dbi) został opublikowany Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii D....

Nasze motto

"Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta."

Sam Walton (Wal-Mart)