Witamy w swiecie biznesu!

Strategia Inwestycyjna DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Zespół Danks wspiera klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii księgowej i finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Służą temu w szczególności poniższe działania, które proponujemy w ramach naszej oferty:

- doradztwo w zakresie księgowości;
- pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój;
- wprowadzenie spółek na NewConnect;
- wycena wartości przedsiębiorstwa oraz modelowanie finansowe.


Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2016-07-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełn...

Dodano: 2016-05-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 09:30 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-06-25 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 lipca 2015 roku, na godzinę 10:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika...

Dodano: 2015-05-29 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-01-21 00:00:00
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez Akcjonariuszy, pragnie poinformować, że zgodnie z dotychczasową polityką finansową Zarząd będzie rekomendował Akcjonariuszom przeznaczenie nie mniej niż 50% zysku Spółki za 2014 r. na wypłatę dla...


Błąd! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów Flash.
Kurs zamknięcia z dnia 2016-10-20

0.98 zł

Kapitalizacja: 10 128 775,30

Aktualności

Dodano: 2016-09-09
Zarząd Emitenta informuje o zarejestrowaniu oddziału Spółki w Lublinie przy ul. Prostej 19, lok. 3, 20-135 Lublin. Nowy oddział związany jest ze staraniem Spółki o udział w uzyskaniu dofinansowania w kwocie 2.000.000,00 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Program Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP....

Dodano: 2016-08-02
W nawiązaniu do treści raportu EBI 8/2016 z  31.03.2016 roku, Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu w 01.08.2016 informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 1.4. wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 dotacje bezpośrednie, TYP: 1 rozwój MŚP.Następnym etapem jest...

Dodano: 2016-05-20
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, że w dniu wczorajszym spółka Atmar sp. z o.o. w Rzeszowie (na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu Emitent nie jest powiązany osobowo ani majątkowo ze spółką) złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu „Wsparcie Projekt&...

Nasze motto

"Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta."

Sam Walton (Wal-Mart)