Witamy w swiecie biznesu!

Strategia Inwestycyjna DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Zespół Danks wspiera klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii księgowej i finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Służą temu w szczególności poniższe działania, które proponujemy w ramach naszej oferty:

- doradztwo w zakresie księgowości;
- pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój;
- wprowadzenie spółek na NewConnect;
- wycena wartości przedsiębiorstwa oraz modelowanie finansowe.


Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2016-11-29 00:00:00
Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 29 listopada 2016...

Dodano: 2016-10-24 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 listopada 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez peł...

Dodano: 2016-10-24 00:00:00
Danks zaoferuje inwestorom 6 mln akcji serii E. Oczekiwany wpływ w milionach zł zostanie przeznaczony w całości  na rozwój działalności inwestycyjnej Danks.Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru. Od 19 grudnia 2016 do 13 stycznia  2017 roku inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. 24 stycznia 2017 r. ...

Dodano: 2016-07-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełn...

Dodano: 2016-05-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 09:30 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...


Błąd! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów Flash.
Kurs zamknięcia z dnia 2016-12-02

0.78 zł

Kapitalizacja: 8 061 678,30

Aktualności

Dodano: 2016-10-24
W nawiązaniu do informacji z 20 maja 2016 r.  informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 zakończyło 19 października 2016 r. ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwo...

Dodano: 2016-09-09
Zarząd Emitenta informuje o zarejestrowaniu oddziału Spółki w Lublinie przy ul. Prostej 19, lok. 3, 20-135 Lublin. Nowy oddział związany jest ze staraniem Spółki o udział w uzyskaniu dofinansowania w kwocie 2.000.000,00 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Program Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP....

Dodano: 2016-08-02
W nawiązaniu do treści raportu EBI 8/2016 z  31.03.2016 roku, Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu w 01.08.2016 informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 1.4. wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 dotacje bezpośrednie, TYP: 1 rozwój MŚP.Następnym etapem jest...

Nasze motto

"Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta."

Sam Walton (Wal-Mart)