Witamy w swiecie biznesu!

Strategia Inwestycyjna DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Zespół Danks wspiera klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii księgowej i finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Służą temu w szczególności poniższe działania, które proponujemy w ramach naszej oferty:

- doradztwo w zakresie księgowości;
- pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój;
- wprowadzenie spółek na NewConnect;
- wycena wartości przedsiębiorstwa oraz modelowanie finansowe.


Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2019-05-23 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 19 czerwca 2019 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, pr...

Dodano: 2018-12-14 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym opublikował związane ze skupem akcji własnych Emitenta zaproszenie do składania ofert. Treść zaproszenie stanowi załącznik do raportu ESPI 6/2018 opublikowanego w dniu 14 grudnia 2018 r. Pełna treść raportu w zakładce Relacje Inwestorskie - Raporty ESPI....

Dodano: 2018-05-25 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, proj...

Dodano: 2017-10-23 00:00:00
Zarząd Emitenta informuje, że Zarząd Giełdy zgodnie z Uchwałą Nr 1230/2017 wyznaczył na 25 października 2017 dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.271.228 (pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki DANKS – EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODAT...

Dodano: 2017-06-01 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 13.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...


Błąd! Twoja przeglądarka nie obsługuje obiektów Flash.
Kurs zamknięcia z dnia 2020-05-27

0.6 zł

Kapitalizacja: 6 201 291,00

Aktualności

Dodano: 2018-09-18
Zarząd Emitenta  informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 10/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, podjął w dniu 17 września 2018 roku uchwałę w sprawie ust...

Dodano: 2017-08-04
Informujemy, że został zaakceptowany wniosek złożony w dniu 06 grudnia 2016 do Marszałka Województwa Ślaskiego o dofinansowanie projektu z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnych, w ramach Działanie: 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej, polegający na usprawnieniu procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa w za...

Dodano: 2017-02-06
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/) - został opublikowany Komunikat Aktualizujący Nr 3 do Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii E....

Nasze motto

"Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta."

Sam Walton (Wal-Mart)