Oferta - usługi księgowe

W zakresie usług księgowych Emitent świadczy w szczególności usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (także według standardów międzynarodowych), w tym:
  • bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
  • sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT
  • sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego
  • naliczania wynagrodzeń z funduszu osobowego oraz bezosobowego, sporządzanie list płac oraz przelewów wynagrodzeń
  • rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzanie wymaganych deklaracji
  • wyprowadzania zaległości w księgach rachunkowych
  • sporządzania raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi przez jednostki
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów w likwidacji albo upadłości
 • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów
 • doradztwa księgowego