Nasz zespół

Nasz zespół to kilkunastu wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie finansów współpracujących z nami na stałe. Cechy pod kątem, których dobieramy naszych współpracowników to:

  • Wysoki poziom wiedzy merytorycznej
  • Zapał do rozwiązywania złożonych problemów naszych klientów
  • Ciągła chęć do podnoszenia kwalifikacji
  • Wysoki poziom profesjonalizmu


Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zespół Spółki tworzy 19 osób, współpracujących ze Spółką na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Emitent zatrudnia miedzy innymi 4 osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, w tym 2 z nich także z uprawnieniami doradców podatkowych i 1 z licencją syndyka. Zespół Emitenta cechuje znaczna stabilność (niska rotacja personelu) co zapewnia ciągłość świadczenia usług w oparciu o wypracowane wysokie standardy prowadzenia działalności.