Relacje inwestorskie

W dziale RELACJE INWESTORSKIE zamieszczone są informacje o Spółce DANKS skierowane dla inwestorów finansowych i indywidulanych, informacje na temat struktury akcjonariatu oraz zestawienia raportów bieżących i okresowych.

Emitent wypełniając obowiązek informacyjny spółek publicznych, prezentować będzie wszystkie informacje, majace wpływ na bieżący kurs rynkowy Spółki. Zarząd Spółki wypełni wszystkie zobowiązania wynikające z prawa przy zachowaniu należytej stranności najwyższego stopnia rzetelności w zakresie prezentowanych informacji oraz dla bieżącego dostosowywania się do standardów wyznaczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych.