Aktualności

Dodano: 2018-09-18
Zarząd Emitenta  informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 10/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, podjął w dniu 17 września 2018 roku uchwałę w sprawie ust...

Dodano: 2017-08-04
Informujemy, że został zaakceptowany wniosek złożony w dniu 06 grudnia 2016 do Marszałka Województwa Ślaskiego o dofinansowanie projektu z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnych, w ramach Działanie: 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej, polegający na usprawnieniu procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa w za...

Dodano: 2017-02-06
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/) - został opublikowany Komunikat Aktualizujący Nr 3 do Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii E....

Dodano: 2017-01-31
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/) - został opublikowany Komunikat Aktualizujący Nr 2 do Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii E.Zmianie uleg...

Dodano: 2017-01-25
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/) - został opublikowany Komunikat Aktualizujący Nr 1 do Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii E.Zmianie uleg...

Dodano: 2016-12-22
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 22 grudnia 2016 roku, na stronie internetowej Spółki (www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie/dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftinvestment.pl/projekty/aktualne-projekty/) - opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii E....

Dodano: 2016-10-24
W nawiązaniu do informacji z 20 maja 2016 r.  informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 zakończyło 19 października 2016 r. ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwo...

Dodano: 2016-09-09
Zarząd Emitenta informuje o zarejestrowaniu oddziału Spółki w Lublinie przy ul. Prostej 19, lok. 3, 20-135 Lublin. Nowy oddział związany jest ze staraniem Spółki o udział w uzyskaniu dofinansowania w kwocie 2.000.000,00 z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Program Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP....

Dodano: 2016-08-02
W nawiązaniu do treści raportu EBI 8/2016 z  31.03.2016 roku, Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w dniu w 01.08.2016 informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 1.4. wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 dotacje bezpośrednie, TYP: 1 rozwój MŚP.Następnym etapem jest...

Dodano: 2016-05-20
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, że w dniu wczorajszym spółka Atmar sp. z o.o. w Rzeszowie (na dzień sporządzenia przedmiotowego raportu Emitent nie jest powiązany osobowo ani majątkowo ze spółką) złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu „Wsparcie Projekt&...

Dodano: 2016-03-01
Zarząd DANKS – Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 roku powziął wiadomość o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 200.000 zł. Podwyższenie kap...

Dodano: 2016-01-28
Zarząd DANKS - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o złożeniu w dniu 27 stycznia 2016 roku wniosku o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania 2.000.000 (dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta na dzień 2 luty 2016 r. ...

Dodano: 2015-11-13
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego (www.hftbrokers.pl/dbi) został opublikowany Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii D....

Dodano: 2015-11-06
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Spółki (http://www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie / Dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftbrokers.pl/dbi) - został opublikowany komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii D.Zmianie uległ termin rozpoczęcia noto...

Dodano: 2015-10-23
Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23 października 2015 roku, na stronie internetowej Spółki (www.danks.pl) w zakładce relacje inwestorskie/dokumenty informacyjne oraz Oferującego - HFT Brokers Dom Maklerski S.A. (www.hftbrokers.pl/dbi) - opublikowane zostało Memorandum Informacyjne dotyczące emisji akcji serii D. ...

Dodano: 2015-03-14
Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 marca 2015 r. (NewConnect) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 20 marca 2015 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodyką indek...

Dodano: 2014-12-15
Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 grudnia 2014 r. (NewConnect) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 19 grudnia 2014 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodyką i...

Dodano: 2014-09-13
Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 września 2014 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 452/2007 Zarządu GPW z dnia 3 lipca 2007 r. z późn. zm., po sesji w dniu 19 września 2014 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex30. Zgodnie z metodyką indeksu w ...

Dodano: 2013-03-31
Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Spółki Danks z Pracownikami ...

Dodano: 2013-02-28
Poprzez nową emisję spółka planuje pozyskać kwotę ponad 8 mln zł.Instrumenty te zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej, a zaproponowana przez Zarząd cena to 1,3 zł za każdy walor. Pozyskane w ten sposób środki Danks S.A. zamierza przeznaczyć na dalszy dynamiczny rozwój organiczny. W planach ma m.in. przejęcie istniejących biur rachunkowych, które to w jej ocenie zbliż...

Dodano: 2013-02-21
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A. to zdaniem ekspertów spółka z NewConnect, która cechuje się dużym prawdopodobieństwem wypłaty dywidendy w 2013 roku. Znalazła się ona na drugim miejscu przeprowadzonej przez nich analizy. Z najnowszego sprawozdania finansowego wyłania się pozytywny obraz spółki. Narastająco w trzech kwartałach 2012 roku wypracowała ona 845 t...

Dodano: 2013-01-14
Zarząd Danks S.A. będzie rekomendował WZA spółki wypłatę dywidendy za 2012 rok. Wielkość proponowanej dywidendy „jest kwestią otwartą, uzależnioną od potrzeb finansowych Spółki” – poinformował prezes zarządu, Krzysztof Truchel. Dodał również, że... Czytaj cały artykuł: debiutyNC.pl: Czy Danks wypłaci ogromną dywidendę?...

Dodano: 2012-10-15
W zakładce "Prezentacje" pojawiła się esencja informacji dla Inwestorów o Danks ECDP S.A. - w przystępny i czytelny sposób zebrano podstawowe informacje na temat działalności, wartości oraz wyników finansowych Emitenta. Zachęcamy do zapoznania się:...

Dodano: 2012-07-03
W czerwcu 2011 r. Danks S.A. powołał do życia podmiot zależny – Global Audit and Finance S.A. Spółka ta oferuje szeroko rozumianą obsługę w zakresie pozyskiwania finansowania, głównie kapitału na realizację inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu kredytów hipotecznych, doboru odpowiedniej oferty do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. Zajmuje się także asyst...

Dodano: 2012-03-03
Zarząd Spółki Danks Europejskie centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedziba w Warszawie u. Rafaela 14 (zwana dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 marzec 2012 roku, na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. (dalej „Zgromadzenie”) ...

Dodano: 2011-11-24
23 listopada przy ulicy Grzybowskiej 4 odbyła się konferencja Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., w trakcie której Prezes Zarządu Pan Krzysztof Truchel podsumował pierwsze miesiące obecności Spółki na rynku NewConnect, przedstawił jej osiągnięcia i wyniki, jak również opowiedział o strategii rozwoju i planach firmy na najbliższą przyszłość. W drugie...

Dodano: 2011-09-26
Wszystko wskazuje na to, że przyjęte prognozy co do uzyskanych w 2011 r. przychodów i wypracowanego zysku netto zostaną spełnione. Więcej: Danks jest pewny realizacji prognoz ...

Dodano: 2011-05-30
Targi i Forum Akcjonariat podczas konferencji WallStreet 15 w dniach 3-5 czerwca 2011 Spółka Danks SA weżmie aktywny udział w Targi Akcjonariatu to spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych zgromadzonych w jednym miejscu i czasie. Spotkania mają charakter indywidualnych rozmów na stoiskach poszczególnych spółek. Targi Akcjonariat odbędą się w następujących terminach: P...

Dodano: 2011-03-24
Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie Finansowe za 2010 r. z badane przez niezależnego biegłego rewidenta. ...

Dodano: 2011-03-24
Spółka zgodnie z ustawowym obowiązkiem wybrała podmiot Abakus Kancelaria Biegłego Rewidenta Włodzimierz Naumiuk wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2197. Badanie zostało przeprowadzone w okresie 01 do 18 marca 2011r. w siedzibie Spółki Danks. Wybór podmiotu uprawnionego dokonał Zarzad Sp...

Dodano: 2011-02-28

Dodano: 2011-02-25

Dodano: 2011-02-22