Aktualności

Dodano: 2017-08-04
Dofinansowanie unijne w ramach Działanie: 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej, polegający na usprawnieniu procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Informujemy, że został zaakceptowany wniosek złożony w dniu 06 grudnia 2016 do Marszałka Województwa Ślaskiego o dofinansowanie projektu z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnych, w ramach Działanie: 3.3. Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności gospodarczej, polegający na usprawnieniu procesów biznesowych zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej.
Projekt ma na celu wdrożenie technologii informacyjno- komunikacyjnej mającej wpływ na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. Wprowadzone zostanie elektroniczne oprogramowanie usprawniające obieg dokumentów o dowolnej strukturze. Wdrożony system oparty będzie na technologiach informacyjno komunikacyjnych oraz EDI, których celem jest istnienie swobodnego dostępu do oprogramowania dla wszystkich jego uczestników. Całość systemu osadzona zostanie w tzw. "chmurze"- modelu SaaS. Realizacja projektu umożliwi Wnioskodawcy usprawnienie procesów biznesowych z głównymi partnerami przedsiębiorstwa oraz optymalizację procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług księgowych". Nasz projekt zajął 67 miejsce na 138 przyznanych dofinansowań.
Spółka będzie realizowała projekt poprzez filię Spółki w woj. śląskim.
Całkowity budżet projektu wynosi 1.002.000,00 PLN netto, a wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 450.900,00 PLN. Pozostała różnica zostanie pokryta ze środków własnych Emitenta.