Aktualności

Dodano: 2018-09-18
Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały ws. ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych

Zarząd Emitenta  informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, przekazaną do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 10/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, podjął w dniu 17 września 2018 roku uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych, poprzez przyjęcie Regulamin skupu akcji własnych. Treść przyjętego przez Zarząd Emitenta Regulaminu skupu akcji własnych stanowi załącznik do raportu ESPI 5/2018 opublokowanego w dniu 18 wrzesnia 2018.Pełna treść raportu w zakładce Relacje Inwestorskie - Raporty ESPI.