Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2018-12-14 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym opublikował związane ze skupem akcji własnych Emitenta zaproszenie do składania ofert. Treść zaproszenie stanowi załącznik do raportu ESPI 6/2018 opublikowanego w dniu 14 grudnia 2018 r. Pełna treść raportu w zakładce Relacje Inwestorskie - Raporty ESPI....

Dodano: 2018-05-25 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Kinga Nałęcz, Marek Watrakiewicz, Bartosz Łuszczak sp.p. przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6 lok.26 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, proj...

Dodano: 2017-10-23 00:00:00
Zarząd Emitenta informuje, że Zarząd Giełdy zgodnie z Uchwałą Nr 1230/2017 wyznaczył na 25 października 2017 dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.271.228 (pięciu milionów dwustu siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki DANKS – EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODAT...

Dodano: 2017-06-01 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 13.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2016-11-29 00:00:00
Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu 29 listopada 2016...

Dodano: 2016-10-24 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 listopada 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez peł...

Dodano: 2016-10-24 00:00:00
Danks zaoferuje inwestorom 6 mln akcji serii E. Oczekiwany wpływ w milionach zł zostanie przeznaczony w całości  na rozwój działalności inwestycyjnej Danks.Emisja zostanie przeprowadzona z prawem poboru. Od 19 grudnia 2016 do 13 stycznia  2017 roku inwestorzy mogą składać zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. 24 stycznia 2017 r. ...

Dodano: 2016-07-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełn...

Dodano: 2016-05-20 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2016 roku, na godzinę 09:30 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-06-25 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 lipca 2015 roku, na godzinę 10:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika...

Dodano: 2015-05-29 00:00:00
Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 10:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc...

Dodano: 2015-01-21 00:00:00
Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), w odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki przez Akcjonariuszy, pragnie poinformować, że zgodnie z dotychczasową polityką finansową Zarząd będzie rekomendował Akcjonariuszom przeznaczenie nie mniej niż 50% zysku Spółki za 2014 r. na wypłatę dla...

Dodano: 2014-11-07 00:00:00
Zakończenie programu skupu akcji własnych Zarząd Emitenta informuje o zakończeniu programu skupu akcji własnych. Zarząd prowadził skup akcji własnych w oparciu o Uchwałę nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzieleni...

Dodano: 2014-08-25 00:00:00
Skup akcji własnych - rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji od 1 września 2014 roku arząd Emitenta, w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 lipca 2014 roku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (raport EBI nr 24/2014), przekazuje niniejszym najistotniejsze warunki programu skupu akcji własnych: Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie wi...

Dodano: 2014-08-05 00:00:00
Program skupu akcji własnych - uzupełnienie   Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu EBI nr 24/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku (Skup akcji własnych), przekazuje zaktualizowaną dokumentację związaną z procesem skupu akcji własnych.   Zmianie uległa treść formularza oferty sprzedaży (dodano pkt 13) oraz umowa sprzedaży akcji (zmieniono treść §2 ust. 2 oraz §...

Dodano: 2014-07-15 00:00:00
Program skupu akcji własnych Zarząd Spółki DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., w związku z upoważnieniem Zarządu udzielonym na mocy Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę ...

Dodano: 2014-06-28 14:55:00
DANKS – skup akcji zamiast dywidendy Akcjonariusze specjalizującej się w świadczeniu usług księgowych i sporządzaniu wycen przedsiębiorstw spółki zdecydowali o przeznaczeniu 1,61 mln zł zysku za 2013 r. na sfinansowanie skupu akcji własnych DANKS. W ocenie Akcjonariuszy i Zarządu sp...

Dodano: 2013-12-20 00:00:00
Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, w imieniu całego zespołu Spółki Danks, składamy serdeczne życzenia:  Zdrowia, ciepłej atmosfery w rodzinnym gronie,   Świątecznych spotkań z przyjaciółmi,   Energii w życiu zawodowym oraz   Pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2014!   Łącząc wyrazy szacunku, serdecznie pozdrawiam.  ...

Dodano: 2013-11-29 16:30:00
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie uchwały nr 1373/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. określił dzień 3 grudnia 2013 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.758.428 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki...

Dodano: 2013-06-27 10:33:06
Zarząd Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 1.165.382,09 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Ustalono, iż dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którym przysługiwały będą akcje Emitenta w dniu...

Dodano: 2013-05-27 18:22:49
Zapisy na akcje serii C - formularz zapisu Zarząd Emitenta informuje, iż zapisy na akcje serii C rozpoczynają się w dniu 3 czerwca 2013 roku i będą trwały do dnia 24 czerwca 2013 roku. W terminie tym przyjmowane będą zarówno zapisy na podstawie praw poboru jak i zapisy dodatkowe. Informacja o przydziale akcji serii C zostanie podana przez Spółkę do wiadomości publicznej nie późn...

Dodano: 2013-05-14 22:10:18
Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), w odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Spółki przez Akcjonariuszy, pragnie przypomnieć, że polityka dywidendowa Spółki, nakreślona w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzen...

Dodano: 2013-04-16 22:34:31
Zarząd DANKS ECDP informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 maj 2013 roku na godzinę 11:00.   NWZA odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.   Przypominamy również, że akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo umieszczenia określon...

Dodano: 2013-04-16 22:28:29
Nieważność uchwał podjetych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks S.A. w dniu 18 marca 2013 r. Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z §32 statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. kapitału zakładowego. Mając powyższe na uwadze, w związku z brakiem wymaganego kworum n...

Dodano: 2013-02-19 09:05:19
  Zarząd DANKS ECDP informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 marca 2013 roku na godzinę 12:00.   NWZA odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.   Przypominamy również, że akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo umieszczenia...

Dodano: 2012-07-04 11:30:38
Wypłacenie dywidendy to jedno z podstawowych praw jakie inwestor nabywa wraz z akcjami danej spółki. Stanowi ono pewną formę wynagrodzenia za powierzony spółce kapitał. Wypłacana jest z całości lub części zysku, choć środki mogą także pochodzić z kapitału zapasowego jak i z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Powodów do wypłacania dywidendy jest zazwyczaj sporo. Chodzić t...

Dodano: 2012-05-31 13:05:20
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. podpisała nową, istotną umowę z możliwością przedłużenia – to duża firma, która od 65 lat jest wiodącym eksporterem chemikaliów. Umowa wpłynęła wczoraj, podpisana zaś została 18 maja br., obejmuje doradztwo finansowe w zakresie restrukturyzacji oraz analizy finansowej refinansowania obligacji. Umowa jest niebagatelna, bowiem ...

Dodano: 2012-04-18 11:33:14
Spółka Danks zajęła zaszczytne 4 miejsce w rankingu przeprowadzonym przez prestiżowy magazyn o sztuce inwestowania TREND. W audycie dotyczącym sposobu traktowania potencjalnych inwestorów prywatnych przebadano 360 firm notowanych na rynku NewConnect. Badano wartość merytoryczną udzielanych informacji oraz szybkość odpowiedzi na zapytania. Dziękujemy za uznanie!...

Dodano: 2012-04-12 12:17:02
Zarząd Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 1.190.034,82 zł, zysk na jedną akcję wyniesie 0,26 zł (słownie: dwadzieścia sześć groszy). Ustalono, iż dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom, którym przysługiwały b...

Dodano: 2012-03-05 13:46:54
Zarząd Spółki Danks Europejskie centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedziba w Warszawie u. Rafaela 14 (zwana dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 marzec 2012 roku, na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. (dalej „Zgromadzenie”) od...

Dodano: 2012-01-16 13:07:50
Zarząd spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego podał do wiadomości, że dokonuje korekty prognoz wyników finansowych za okres od 1 stycznia do końca grudnia 2011 roku oraz za okres 1.12.2011 do 31.12.2012 roku. Dotychczasowa prognoza wyników finansowych obejmująca przychody ze sprzedaży i zysk netto wynosiła: przychody ze sprzedaży: 3.600 tys. zł, zysk netto: 1.500 ty...

Dodano: 2011-05-18 22:44:55
Zarząd Spółki Danks ma przyjemność poinformować o założeniu nowej spółki Global Audit and Finance S.A. (GAF) jest zgodne z założeniami rozwoju na 2011 r. przyjętymi przez Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Spółka zależna GAF będzie zajmować się profesjonalnym doradztwem w zakresie pośrednictwa finansowego, jak również audytem sprawozdań finansowyc...

Dodano: 2011-05-13 08:47:06
Zarząd ma przyjemność Zaprosić na debiut Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Zarząd Spółki w Warszawie w imieniu swoim oraz GPW w Warszawie, zaprasza na pierwsze notowanie Spółki na Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozpocznie się dnia 17 maja 2011 r., o godz. 11.25, w siedzibie Giełdy przy ul. Książęcej 4 (sala Ne...

Dodano: 2011-04-28 16:43:30
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2011 r. został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewCo...

Dodano: 2011-04-27 18:50:53
W dniu 27 kwietnia 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 540/2011 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. ...

Dodano: 2011-04-26 09:57:37
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, że w dniu wczorajszym został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1) 4.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości...

Dodano: 2011-04-13 14:51:43
Zarząd Danks S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 12 kwietnia 2011 roku na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu po rozpatrzeniu wniosku spółki Danks S.A. , Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zarejestrował, zgodnie z treścią Uchwały nr 293/2011 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: 4.000.000 (cztery miliony)...

Dodano: 2011-03-27 19:53:16
W dniu 25 marca 2011r. odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Danks ECDP S.A. którego przedmiotem między innymi był następujący porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 14.10.2010 do 31.12.2010r. 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 14.10.2010 do ...

Dodano: 2011-03-24 17:10:12
Złożenie wniosku o dematerializację akcji Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. informuje, że w dniu 22.03.2011r. został złożony do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wniosek o dematerializację następujących instrumentów finansowych Emitenta: 1) 4.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr ka...

Dodano: 2011-02-21 19:32:22
informuję, iż uwzględniając uwagi potencjalnych Inwestorów wszyscy akcjonariusze Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. posiadający akcje serii A zawarli w ostatnich dniach ze Spółką umowy o ograniczenie zbycia akcji (tzw. lock-up). Na podstawie tych umów akcjonariusze zobowiązali się do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporz...