Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2016-10-24 00:00:00
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 21 listopada 2016 r.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 listopada 2016 roku, na godzinę 10.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika w zakładce Walne Zgromadzenia.