Komunikaty dla inwestorów

Dodano: 2017-06-01 00:00:00
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 13.00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika w zakładce Walne Zgromadzenia.