Komunikaty prasowe

Dodano: 2013-02-21 10:47:27
  (…) Danks Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A. (…) to zdaniem ekspertów Midven S.A. spółki z NewConnect, które cechują się dużym prawdopodobieństwem wypłaty dywidendy w 2013 roku. (…)   Nazwa C/Z C/WK Gotówka Gotówka/Kapitalizacja Gotówka/WK Średnia wskaźników gotówkowych ...

Dodano: 2013-01-14 12:15:52
  Zarząd Danks S.A. będzie rekomendował WZA spółki wypłatę dywidendy za 2012 rok. Wielkość proponowanej dywidendy „jest kwestią otwartą, uzależnioną od potrzeb finansowych Spółki” – poinformował prezes zarządu, Krzysztof Truchel. Dodał również, że dzięki wielu pionierskim działaniom podejmowanym w minionym roku, Danks S.A. ugruntowa...

Dodano: 2012-07-21 12:04:12
  "Istotniejsza nawet od branży jest transparentność emitenta, ta bowiem daje poczucie bezpieczeństwa. Inwestorzy chętniej nabywają papiery wartościowe firm, które cieszą się „dobrą reputacją”. Unikają zaś tych spółek, które postrzegane są jako „kombinujące”, co oznacza, że z ich informacji i raportów ciężko wywnioskować...

Dodano: 2012-07-13 12:05:22
"Przy spekulacji na dywidendach warto zwrócić uwagę na czas, kiedy może się ona rozpocząć. (...) w przydatku, gdy spekulacja rozpocznie się zdecydowanie wcześniej np. już w dniu, kiedy zostanie ogłoszone zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Opublikowanie wtedy projekty uchwał mogą sugerować, że spółka będzie chciała podzielić się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami, to ...

Dodano: 2012-07-04 12:31:46
"Z końcem marca, Zwyczajne WZA Danks Europejskiego Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2011 w wysokości 1 190 034,82 zł. Zysk na jedną akcję wyniesie 0,26 zł, a wypłacony zostanie tym akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Emitenta w dniu 26 czerwca 2012 r. Podczas Zgromadzenia 30 marca ustalono, iż dywidenda zostanie wypłacona 8 sier...

Dodano: 2012-06-21 12:36:59
debiutyNC.pl: Niedawno, bo 17 maja minął rok od kiedy Spółka Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zadebiutował na rynku NewConnect. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan słuszność tej decyzji? Krzysztof Truchel: Jestem przekonany, że była to bardzo dobra decyzja. Debiut Spółki na rynku NewConnect przyniósł bowiem bardzo wiele korzyści. Za pierwszy oczywisty plus tego...

Dodano: 2012-05-31 12:41:07
"Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. świętuje podpisanie nowej, istotnej umowy z możliwością przedłużenia – to duża firma, która od 65 lat jest wiodącym eksporterem chemikaliów. Umowa wpłynęła wczoraj, podpisana zaś została 18 maja br., obejmuje doradztwo finansowe w zakresie restrukturyzacji oraz analizy finansowej refinansowania obligacji. Umowa jest niebagat...

Dodano: 2012-05-10 19:57:18
Od przełomu roku kurs znajduje się w trendzie wzrostowym. Podejmowane w między czasie próby przebicia poziomu oporu na 1,65 kończyły się mocniejszymi spadkami. Trwalsze przebicie nastąpiło dopiero na początku kwietnia, kiedy kurs mocniej oddalił się od linii trendu wzrostowego. Dynamiczny ruch powoził na przełamanie wspomnianej linii oporu. Jednak bliskość kolejnego istotnego po...

Dodano: 2012-04-19 12:44:40
"DANKS S.A. Centrum Doradztwa Podatkowego został doceniony i wyróżniony 4 miejscem w rankingu jakości relacji inwestorskich (IR), czyli działań polegających na komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. W audycie przeprowadzonym przez miesięcznik o sztuce inwestowania TREND rozpatrywano sposób traktowania potencjalnych inwestorów indywidualnych przez 360 spółek notowanych na NewCo...

Dodano: 2012-04-18 13:26:03
"Z każdym rokiem powstają dziesiątki biur rachunkowych, oferujących coraz to szersze usługi. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne, gdyż pobudza konkurencyjność i obniża ceny, z drugiej jednak jakość oferowanych usług niektórych podmiotów pozostawia wiele do życzenia, co sprawia, że spośród dziesiątek podobnych ofert bardzo trudno wybrać uczciwą i sensowną propozycję. M...

Dodano: 2012-03-14 12:26:44
"Danks oferuje podmiotom gospodarczym kompleksowe usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego. Zróżnicowany katalog usług pozwala przedsiębiorstwu na stałą poprawę wyników, rozwój i stabilne działanie." oglądaj relację: debiutyNC.pl: Relacja z debiutu...

Dodano: 2012-01-19 14:02:16
"Bardzo istotną rzeczą jest, sporządzenie spisu z natury w sposób staranny, trwały i zakończony. Podato Krzysztof Truchel - Prezes spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. podreśla, iż spis powinien zawierać co najmniej: - imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), - datę jego sporządzenia, - numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, - szczeg...

Dodano: 2012-01-16 12:52:20
"Notowana na rynku NewConnect spółka DANKS S.A. poinformowała o dokonaniu korekty prognoz wyników finansowych. Zarząd spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego podał do wiadomości, że dokonuje korekty prognoz wyników finansowych za okres od 1 stycznia do końca grudnia 2011 roku oraz za okres 1.12.2011 do 31.12.2012 roku. Dotychczasowa prognoza wyników finansowych ob...

Dodano: 2012-01-03 13:56:07
"Obowiązki podatkowe związane z zakończeniem roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dokonujących rozliczenia na zasadach ogólnych. Prowadząc działalność gospodarczą w oparciu o KPiR należy systematycznie zapisywać poszczególne operacje gospodarcze, gromadzić wszystkie dokumenty księgowe oraz opisywać, ...

Dodano: 2011-11-24 13:11:25
"23 listopada przy ulicy Grzybowskiej 4 odbyła się konferencja Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., w trakcie której Prezes Zarządu - Krzysztof Truchel podsumował pierwsze miesiące obecności Spółki na rynku NewConnect, przedstawił jej osiągnięcia i wyniki, jak również opowiedział o strategii rozwoju i planach firmy na najbliższą przyszłość. W drugiej...

Dodano: 2011-10-28 12:56:21
"17 maja 2011 roku spółka Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zadebiutowała na rynku New Connect, pozyskując w ten sposób 1,7 miliona zł na dalszy rozwój i ekspansję. „Core business” spółki to doradztwo w zakresie księgowości. Firma postawiła jednak na rozwój oferowanych usług i część pieniędzy pozyskanych w trakcie emisji przeznaczyła na przygotowanie ...

Dodano: 2011-09-26 13:29:55
"Krzysztof Truchel, prezes spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego, zapewnia, że spółka zrealizuje prognozy wyników na 2011 r. - Wszystko wskazuje na to, że przyjęte prognozy co do uzyskanych w 2011 r. przychodów i wypracowanego zysku netto zostaną spełnione - mówi Krzysztof Truchel. Spółka obiecuje, że osiągnie w tym roku 1,5 mln zł zysku netto, czyli 2,7 pro...

Dodano: 2011-05-23 13:00:21
inwestycje.pl: Czym zajmuje się Spółka? Krzysztof Truchel: Kluczowym obszarem działalności spółki jest doradztwo w zakresie księgowości i finansów. Przedsiębiorców wspomagamy także w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na rozwój. Dodatkowo świadczymy usługi wyceny wartości przedsiębiorstw i modelowania finansowego Firma DANKS Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A....

Dodano: 2011-05-17 13:32:07
"Kurs Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego wzrósł na otwarciu w debiucie na NewConnect o 3,0 proc. do 3,03 zł Do obrotu na NewConnect trafiło 577.057 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł. Z oferty prywatnej spółka pozyskała 1,73 mln zł. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego świadczy usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego....

Dodano: 2011-05-17 13:17:07
oglądaj: GPW media: DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA - DEBIUT SPÓŁKI NA RYNKU NEWCONNECT ...