Raporty EBI

Data Typ Numer Temat
2019-02-14 Kwartalny 2/2019 . Raport okresowy za IV kwartał 2018
2019-01-29 Bieżący 1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019
2018-11-14 Kwartalny 13/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018
2018-08-14 Okresowy 12/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018
2018-06-21 Bieżący 11/2018 Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
2018-06-21 Bieżący 10/2018 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 20.06.2018 r.
2018-05-25 Bieżący 9/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku
2018-05-25 Bieżący 8/2018 Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
2018-05-25 Roczny 7/2018 Raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-05-23 Bieżący 6/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego rocznego za 2017 rok.
2018-05-15 Kwartalny 5/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018
2018-04-08 Bieżący 4/2018 Oddalenie wniosku o zabezpieczenie
2018-02-28 Bieżący 3/2018 Oddalenie powództwa akcjonariusza
2018-02-14 Okresowy 2/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.
2018-01-30 Bieżący 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018
2017-11-14 Okresowy 28/2017 Raport okresowy za III kwartał 2017
2017-09-26 Bieżący 27/2017 Otrzymanie postanowienia w sprawie zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza o uchylenie uchwały poprzez wstrzymanie skuteczności uchwały ZWZA
2017-09-07 Bieżący 26/2017 Informacja o wniesionym powództwie o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017 roku
2017-08-22 Bieżący 25/2017 DANKS EUROOtrzymanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2017-08-21 Bieżący 24/2017 Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu.
2017-08-14 Kwartalny 23/2017 Raport okresowy za II kwartał 2017
2017-08-10 Bieżący 22/2017 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (22/2017) Korekta raportu bieżącego EBI 20/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
2017-08-09 Bieżący 21/17 Otrzymanie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
2017-08-08 Bieżący 20/2017 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r.
2017-08-04 Bieżący 19/2017 Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych
2017-07-14 Bieżący 18/2017 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2017-07-13 Bieżący 17/2017 Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki
2017-06-30 Bieżący 16/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
2017-06-30 Bieżący 15/2017 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 29.06.2017 r.
2017-06-21 Bieżący 14/2017 Raport miesięczny za maj 2017
2017-06-01 Bieżący 13/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.
2017-06-01 Bieżący 12/2017 Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
2017-05-31 Roczny 11/2017 Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2016
2017-05-15 Okresowy 9/2017 Raport okresowy za I kwartał 2017
2017-05-15 Bieżący 10/2017 Raport miesięczny za kwiecień 2017
2017-04-19 Bieżący 8/2017 Raport miesięczny za marzec 2017
2017-03-17 Bieżący 7/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie
2017-03-16 Bieżący 6/2017 Raport miesięczny za luty 2017
2017-02-22 Bieżący 5/2017 Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji
2017-02-15 Bieżący 4/2017 Raport miesięczny za styczeń 2017
2017-02-14 Kwartalny 3/2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016
2017-01-31 Bieżący 2/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2017
2017-01-16 Bieżący 1/2017 Raport miesięczny za grudzień 2016
2016-12-22 Bieżący 38/2016 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
2016-12-22 Bieżący 37/2016 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2016-12-17 Bieżący 36/2016 Raport miesięczny za listopad 2016
2016-11-29 Bieżący 35/2016 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
2016-11-22 Bieżący 34/2016 Treść uchwał podjetych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 21.11.2016 r.
2016-11-14 Bieżący 33/2016 Raport miesięczny za październik 2016
2016-11-14 Okresowy 32/2016 Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
2016-10-24 Bieżący 31/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 21 listopada 2016 r.
2016-10-21 Bieżący 30/2016 Raport miesięczny za wrzesień 2016
2016-09-20 Bieżący 29/2016 Raport miesięczny za sierpień 2016
2016-08-17 Bieżący 28/2016 Treść uchwał podjetych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 16.08.2016 r.
2016-08-16 Okresowy 27/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-08-16 Bieżący 26/2016 Raport miesięczny za lipiec 2016
2016-07-20 Bieżący 25/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 16 sierpnia 2016 roku
2016-07-20 Bieżący 24/2016 Śmierć Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
2016-07-19 Bieżący 23/2016 Raport miesięczny za czerwiec 2016
2016-07-03 Bieżący 22/2016 Pozytywna ocena formalna wniosku
2016-07-01 Bieżący 21/2016 Istotna Informacja
2016-06-30 Bieżący 20/2016 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-06-30 Bieżący 19/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2016-06-24 Bieżący 18/2016 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 24.06.2016 r.
2016-06-17 Bieżący 17/2016 Raport miesięczny za maj 2016
2016-05-20 Bieżący 16/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradz-twa Podatkowego S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.
2016-05-20 Roczny 15/2016 Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2015
2016-05-20 Bieżący 14/2016 Decyzja Zarządu w sprawie dywidendy
2016-05-20 Bieżący 13/2016 Informacja nt. udziału Emitenta w Programie BRIdge Alfa
2016-05-18 Bieżący 12/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-16 Bieżący 11/2016 Raport miesięczny za kwiecień 2016
2016-05-16 Okresowy 10/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 r.
2016-04-15 Bieżący 9/2016 Raport miesięczny za marzec 2016
2016-03-31 Bieżący 8/2016 Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze zautomatyzowaną usługą prowadzenia księgowości w modelu SaaS.
2016-03-16 Bieżący 7/2016 Raport miesięczny za luty 2016
2016-03-01 Bieżący 6/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2016-02-16 Bieżący 5/2016 Raport miesięczny za grudzień 2016
2016-02-15 Kwartalny 4/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
2016-01-29 Bieżący 3/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-28 Bieżący 2/2016 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
2016-01-15 Bieżący 1/2016 Raport miesięczny za grudzień 2015
2015-12-23 Bieżący 40/2015 Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji
2015-12-16 Bieżący 39/2015 Raport miesięczny za listopad 2015
2015-12-04 Bieżący 38/2015 Informacje dotyczące planowanego skupu akcji własnych Emitenta
2015-11-19 Bieżący 37/2015 Wyznaczenie terminu notowania jednostkowych praw poboru akcji serii D
2015-11-17 Bieżący 36/2015 Raport miesięczny za październik 2015
2015-11-13 Okresowy 35/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015
2015-11-13 Bieżący 34/2015 Uzupełnienie informacji o celach emisji akcji serii D
2015-11-13 Bieżący 33/2015 Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii D
2015-11-06 Bieżący 32/2015 Publikacja komunikatu aktualizującego nr 1 do Memorandum Informacyjnego
2015-10-23 Bieżący 31/2015 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D
2015-10-15 Bieżący 30/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015
2015-10-12 Bieżący 29/2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO
2015-10-12 Bieżący 28/2015 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D
2015-09-14 Bieżący 27/2015 Raport miesięczny za sierpień 2015
2015-09-14 Bieżący 26/2015 Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.
2015-09-14 Bieżący 25/2015 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.
2015-08-17 Bieżący 24/2015 Raport miesięczny za lipiec 2015
2015-08-14 Kwartalny 23/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015
2015-07-22 Bieżący 22/2015 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 22.07.2015 - po przerwie.
2015-07-22 Bieżący 21/2015 Treść uchwał podjetych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 22.07.2015 r.
2015-07-14 Bieżący 20/2015 Raport miesięczny za czerwiec 2015
2015-06-25 Bieżący 19/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 22 lipca 2015 r.
2015-06-25 Bieżący 18/2015 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 25.06.2015 r.
2015-06-25 Bieżący 17/2015 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2015-06-22 Bieżący 16/2015 Sprzedaż akcji własnych
2015-06-14 Bieżący 15/2015 Raport miesięczny za maj 2015
2015-06-03 Bieżący 14/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
2015-05-29 Bieżący 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r.
2015-05-29 Bieżący 12/2015 Informacja w sprawie wypłaty dywidendy
2015-05-27 Roczny 11/2015 Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2014
2015-05-15 Kwartalny 10/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015
2015-05-15 Bieżący 09/2015 Raport miesięczny za kwiecień
2015-04-14 Bieżący 8/2015 Raport miesięczny za marzec 2015
2015-03-16 Bieżący 7/2015 Raport miesięczny za luty 2015
2015-03-04 Bieżący 6/2015 Prognoza na 2015 rok
2015-02-16 Bieżący 5/2015 Raport miesięczny za styczeń 2015
2015-02-13 Kwartalny 4/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014
2015-01-31 Bieżący 3/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-21 Bieżący 2/2015 Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki
2015-01-15 Bieżący 1/2015 Raport miesięczny za grudzień 2014
2014-12-16 Bieżący 44/2014 Raport miesięczny za listopad 2014
2014-11-28 Bieżący 43/2014 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej.
2014-11-14 Bieżący 42/2014 Raport miesięczny za październik 2014
2014-11-14 Okresowy 41/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014
2014-11-07 Bieżący 40/2014 Zakończenie programu skupu akcji własnych
2014-11-07 Bieżący 39/2014 Nabycie akcji własnych
2014-10-31 Bieżący 38/2014 Skup akcji własnych - wyjaśnienia
2014-10-15 Bieżący 37/2014 Nabycie akcji własnych
2014-10-14 Bieżący 36/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014
2014-10-01 Bieżący 35/2014 Nabycie akcji własnych
2014-09-25 Bieżący 34/2014 Nabycie akcji własnych
2014-09-25 Bieżący 33/2014 Nabycie akcji własnych
2014-09-25 Bieżący 32/2014 Nabycie akcji własnych
2014-09-20 Bieżący 31/2014 Nabycie akcji własnych
2014-09-16 Bieżący 30/2014 Informacja o stopie redukcji zapisów w ramach skupu akcji własnych
2014-09-16 Bieżący 29/2014 Raport miesięczny za sierpień 2014
2014-08-25 Bieżący 28/204 Skup akcji własnych - rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji od 1 września 2014 roku
2014-08-14 Bieżący 27/2014 Raport miesięczny za lipiec 2014
2014-08-14 Okresowy 26/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014
2014-08-06 Bieżący 25/2014 Program skupu akcji własnych - uzupełnienie
2014-07-15 Bieżący 24/2014 Program skupu akcji własnych
2014-07-15 Bieżący 23/2014 Raport miesięczny za czerwiec 2014
2014-07-01 Bieżący 22/2014 Życiorysy członków Zarządu i Rady Nadzorczej
2014-06-28 Bieżący 21/2014 Stanowisko Zarządu w sprawie Uchwały Nr 7 ZWZ z 25.06.2014
2014-06-26 Bieżący 20/2014 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2014-06-26 Bieżący 19/2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
2014-06-26 Bieżący 18/2014 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 25.06.2014 r.
2014-06-16 Okresowy 17/2014 Raport miesięczny za maj 2014
2014-06-06 Bieżący 16/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego
2014-05-28 Bieżący 15/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 25 czerwca 2014 r.
2014-05-28 Bieżący 14/2014 Uchwała Rady Nadzorczej Danks SA w sprawie wypłaty dywidendy
2014-05-27 Roczny 13/2014 Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2013
2014-05-15 Kwartalny 12/2014 Raport okresowy za 1 kwartał 2014 r.
2014-05-14 Bieżący 11/2014 Raport miesięczny za kwiecień 2014
2014-04-29 Bieżący 10/2014 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 i 2014 rok
2014-04-16 Bieżący 9/2014 Objęcie akcji w spółce YT Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.
2014-04-14 Bieżący 8/2014 Raport miesięczny za marzec 2014
2014-03-14 Bieżący 7/2014 Raport miesięczny za luty 2014
2014-02-14 Kwartalny 6/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.
2014-02-14 Bieżący 5/2014 Raport miesięczny za styczeń 2014
2014-02-14 Bieżący 4/2014 Prognoza na 2014 rok
2014-01-31 Bieżący 3/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-20 Bieżący 2/2014 Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki
2014-01-14 Bieżący 1/2014 Raport miesięczny za grudzień 2013
2013-12-14 Bieżący 55/2013 Raport miesięczny za listopad 2013
2013-11-29 Bieżący 54/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C
2013-11-25 Bieżący 53/2013 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C
2013-11-25 Bieżący 52/2013 Wprowadzenie akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu
2013-11-14 Bieżący 50/2013 Raport miesięczny za październik 2013
2013-10-23 Bieżący 49/2013 Odmowa wprowadzenia akcji do ASO spółki Global Audit and Finance S.A.
2013-10-14 Bieżący 48/2013 Raport miesięczny za wrzesień 2013
2013-10-03 Bieżący 47/2013 Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2
2013-09-18 Bieżący 46/2013 Nabycie znaku towarowego
2013-09-18 Bieżący 45/2013 Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie dookreślenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki
2013-09-18 Bieżący 44/2013 Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta
2013-09-15 Bieżący 43/2013 Raport miesięczny za sierpień 2013
2013-09-10 Bieżący 42/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2013-09-10 Bieżący 41/2013 Informacja dotycząca rejestracji kapitału zakładowego
2013-08-30 Bieżący 40/2013 Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2
2013-08-14 Bieżący 38/2013 Raport miesięczny za lipiec 2013
2013-08-05 Bieżący 37/2013 Dojście do skutku emisji akcji serii C
2013-07-14 Bieżący 36/2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013
2013-07-01 Bieżący 35/2013 Informacja o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej
2013-06-26 Bieżący 34/2013 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2013-06-26 Bieżący 33/2013 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 26.06.2013 r.
2013-06-14 Bieżący 32/2013 Raport miesięczny za maj 2013
2013-06-13 Bieżący 31/2013 Korekta raportu rocznego za 2012 rok
2013-06-12 Bieżący 30/2013 Zawieszenie rozpoczęcia zapisów na akcje serii C
2013-06-12 Bieżący 29/2013 Stanowisko Zarządu odnośnie oferty publicznej akcji serii C
2013-06-12 Bieżący 28/2013 Jednostkowy raport roczny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. za rok obrotowy 2012
2013-06-12 Bieżący 27/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego
2013-06-12 Bieżący 26/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r.
2013-05-29 Bieżący 25/2013 Zmiana terminu rozpoczęcia wykonywania prawa poboru
2013-05-29 Bieżący 24/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-05-27 Bieżący 23/2013 Zapisy na akcje serii C - formularz zapisu
2013-05-27 Bieżący 22/2013 Publikacja w MSiG ogłoszenia o poborze akcji serii C
2013-05-15 okresowy 21/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013
2013-05-14 Bieżący 20/2013 Raport miesięczny za kwiecień 2013 r.
2013-05-14 Bieżący 19/2013 Ogłoszenie o poborze akcji serii C
2013-05-14 Bieżący 18/2013 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C
2013-05-14 Bieżący 17/2013 Treść uchwał podjetych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 13.05.2013 r.
2013-05-12 Bieżący 16/2013 Informacja ws. polityki dywidendowej Spółki
2013-05-12 Bieżący 15/2013 Korekta harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2013-04-24 Bieżący 14/2013 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
2013-04-16 Bieżący 13/2013 Zwołanie Nadzyczajnego Walnego Zgromadzenia
2013-04-15 Bieżący 12/2013 Raport miesięczny za marzec 2013 r.
2013-04-12 Bieżący 11/2013 Nieważność uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks S.A. w dniu 18 marca 2013 r.
2013-03-18 Bieżący 10/2013 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 18 marca 2013 r.
2013-03-14 Bieżący 9/2013 Raport miesięczny za luty 2013 r.
2013-02-19 Bieżący 7/2013 Zwołanie NWZA - korekta daty
2013-02-18 Bieżący 6/2013 Zwołanie NWZA
2013-02-14 Bieżący 4/2013 Raport miesięczny za styczeń 2012 r.
2013-01-25 Bieżący 3/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych
2013-01-15 Bieżący 2/2013 Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012 i 2013 r.
2013-01-14 Bieżący 1/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 r.
2012-12-14 Bieżący 34/2012 Raport miesięczny za listopad 2012 r.
2012-11-15 Bieżący 32/2012 Raport miesięczny za październik 2012 r.
2012-10-24 Bieżący 31/2012 Raport miesięczny za wrzesień 2012 r.
2012-09-14 Bieżący 30/2012 Raport miesięczny za sierpień 2012 r.
2012-08-16 Bieżący 28/2012 Raport miesięczny za lipiec 2012 r.
2012-07-13 Bieżący 27/2012 Raport miesieczny za czerwiec 2012 r.
2012-06-15 Bieżący 26/2012 Raport miesięczny za maj 2012 r. - korekta
2012-06-15 Bieżący 25/2012 Raport miesięczny za maj 2012 r.
2012-06-04 Bieżący 24/2012 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2012-05-31 Bieżący 23/2012 Zawarcie istotnej umowy
2012-05-15 Bieżący 21/2012 Raport miesięczny za kwiecień 2012 r.
2012-04-17 Bieżący 20/2012 Raport miesięczny za marzec 2012 r.
2012-04-12 Bieżący 19/2012 Uzupełnienie treści raportu 18/2012 o wypłacie dywidendy
2012-04-12 Bieżący 18/2012 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2012-04-12 Bieżący 17/2012 Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej
2012-04-12 Bieżący 16/2012 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 30 marca 2012 r.
2012-04-12 Bieżący 15/2012 Ustalenie ceny nabycia pakietu akcji
2012-03-22 Bieżący 14/2012 Porozumienie w sprawie nabycia akcji
2012-03-15 Bieżący 12/2012 Raport miesięczny za luty 2012 r.
2012-03-15 Bieżący 11/2012 Uchwała Rady Nadzorczej Danks SA w sprawie wypłaty dywidendy
2012-03-05 Bieżący 10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2012 r. oraz projekty uchwał.
2012-03-02 Bieżący 9/2012 Zmiana procentowego udziału w spółce Global Audit and Finance S.A.
2012-02-17 Bieżący 8/2012 Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.
2012-02-17 Bieżący 7/2012 Korekta harmonogramu przekazania raportów okresowych w 2012 r.
2012-02-15 Bieżący 6/2012 Raport miesięczny za styczeń 2012 r.
2012-01-15 Bieżący 3/2012 Raport miesięczny za grudzień 2011 r.
2012-01-15 Bieżący 2/2012 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.
2012-01-15 Bieżący 1/2012 Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2011 i 2012
2011-12-14 Bieżący 26/2011 Raport miesięczny za listopad 2011 r.
2011-11-15 Bieżący 24/2011 Raport miesięczny za październik 2011 r.
2011-10-25 Bieżący 23/2011 Korekta raportu miesięcznego za wrzesień 2011 r.
2011-10-25 Bieżący 22/2011 Raport miesięczny za wrzesień 2011 r.
2011-10-25 Bieżący 21/2011 Informacja o niestosowaniu wybranej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
2011-09-21 Bieżący 20/2011 Raport miesięczny za sierpień 2011 r.
2011-09-21 Bieżący 19/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A i B
2011-09-21 Bieżący 18/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji
2011-09-21 Bieżący 16/2011 Raport miesięczny za lipiec 2011 r.
2011-09-21 Bieżący 15/2011 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu
2011-09-21 Bieżący 14/2011 Raport miesięczny za czerwiec 2011 r.
2011-06-25 Bieżący 9/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2011 w sprawie utworzenia spółki zależnej Global Audit and Finance S.A.
2011-06-25 Bieżący 13/2011 Raport miesięczny za maj 2011 r.
2011-06-25 Bieżący 12/2011 Rozpoczęcie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2011-06-25 Bieżący 11/2011 Zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą
2011-06-25 Bieżący 10/2011 Oświadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect.
2011-05-18 Bieżący 8/2011 Utworzenie spółki zależnej Global Audit and Finance S.A.
2011-05-13 Bieżący 6/2011 Debiut spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
2011-05-12 Bieżący 5/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 r.
2011-05-03 Bieżący 3/2011 Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2011-04-28 Bieżący 4/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B
2011-04-26 Bieżący 2/2011 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
2011-04-26 Bieżący 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI