Raporty ESPI

Data Typ Numer Temat
2019-05-23 Bieżący 3/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 19 czerwca 2019 r. DANKS S.A. (PLDANKS00014)
2019-03-01 Bieżący 2/2019 Wyniki Programu Skupu Akcji Własnych
2019-02-15 Bieżący 1/2019 Publikacja raportu w sprawie dotychczasowych wyników Programu Skupu Akcji Własnych
2018-12-14 Bieżący 6/2018 Skup akcji własnych Emitenta - publikacja zaproszenia do składania ofert oraz podanie ceny nabycia akcji własnych
2018-09-18 Bieżący 5/2018 Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały ws. ustalenia szczegółowych warunków skupu akcji własnych
2018-06-25 Bieżący 4/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2018-06-24 Bieżący 3/2018 Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - przekroczenie przez pełnomocnika progu 5 proc. ogólnej liczby głosów
2018-05-25 Bieżący 1/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku
2017-11-06 Bieżący 34/2017 Negatywna decyzja PFR Ventures w sprawie wyboru oferty Emitenta na Pośrednika Finansowego – PFR Starter FIZ
2017-10-15 Bieżący 33/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-10-14 Bieżący 32/2017 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
2017-10-03 Bieżący 31/2017 Zmiana celów emisji akcji serii E
2017-09-21 Bieżący 30/2017 Decyzja Emitenta w sprawie złożenia protestu od negatywnej oceny złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek
2017-09-07 Bieżący 29/2017 Negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie POIR. 03.02.01 Badania na rynek
2017-08-24 Bieżący 28/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-08-22 Bieżący 27/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-08-21 Bieżący 26/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-08-21 Bieżący 25/2017 Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
2017-08-21 Bieżący 24/2017 Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze
2017-07-11 Bieżący 22/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2017-06-21 Bieżący 20/2017 Zmiana przedmiotu działalności w spółce zależnej
2017-06-17 Bieżący 19/2017 Złożenie wniosku na Posrednika Finansowego
2017-06-04 Bieżący 18/2017 Złożenie wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI
2017-06-01 Bieżący 17/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Dorzdztwa Podatkowego S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.
2017-06-01 Bieżący 16/2017 Pozytywna ocena formalna wniosku
2017-04-27 Bieżący 15/2017 Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu w celu wdrożenie technologii informacyjno- komunikacyjnej mającej wpływ na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa.
2017-04-23 Bieżący 14/2017 Założenie spółki zależnej
2017-04-20 Bieżący 13/2017 Podniesienie kapitału w spółce zależnej
2017-03-30 Bieżący 12/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-03-28 Bieżący 9/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-03-28 Bieżący 8/2017 Negatywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze wzrostem konkurencyjności MŚP.
2017-03-28 Bieżący 11/2017 Zawiadomienie sporządzonym na podstawie art. 19 MAR
2017-03-28 Bieżący 10/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-03-16 Bieżący 7/2017 Zarejestrowanie spółki zaleznej
2017-02-07 Bieżący 6/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-02-06 Bieżący 5/2017 Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 3 do Memorandum Informacyjnego
2017-01-31 Bieżący 4/2017 Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 2 do Memorandum Informacyjnego
2017-01-30 Bieżący 3/2017 Zmiana stanu posiadania
2017-01-25 Bieżący 2/2017 Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 1 do Memorandum Informacyjnego
2017-01-16 Bieżący 1/2017 Zarejestrowanie spółki stowarzyszonej
2016-12-22 Bieżący 17/2016 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E
2016-12-07 Bieżący 16/2016 Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu w celu wdrożenie technologii informacyjno- komunikacyjnej mającej wpływ na usprawnienie procesów biznesowych zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa.
2016-11-28 Bieżący 15/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21.11.2016 r.
2016-10-24 Bieżący 13/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-09-10 Bieżący 12/2016 Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze wzrostem konkurencyjności MŚP.
2016-08-22 Bieżący 11/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16.08.2016 r.
2016-08-02 Bieżący 9/2016 Pozytywna ocena formalna wniosku
2016-07-20 Bieżący 8/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 16 sierpnia 2016 roku
2016-06-30 Bieżący 7/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.06.2016 r.
2016-06-30 Bieżący 6/2016 Zmiana stanu posiadania
2016-05-20 Bieżący 4/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradz-twa Podatkowego S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.
2016-03-09 Bieżący 3/2016 Zmiana stanu posiadania
2016-03-05 Bieżący 2/2016 Zmiana stanu posiadania
2016-03-03 Bieżący 1/2016 Zmiana stanu posiadania
2015-09-30 Bieżący 17/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-09-25 Bieżący 16/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-07-28 Bieżący 15/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.07.2015 r. - po przerwie
2015-07-27 Bieżący 14/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22.07.2015 r.
2015-06-25 Bieżący 12/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-06-25 Bieżący 11/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2015 r.
2015-06-23 Bieżący 9/2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2015-06-23 Bieżący 8/2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2015-06-23 Bieżący 7/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-06-23 Bieżący 6/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-06-03 Bieżący 5/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
2015-05-29 Bieżący 4/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-09 Bieżący 3/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-03-10 Bieżący 2/2015 Zmiana stanu posiadania
2015-03-04 Bieżący 1/2015 Zmiana stanu posiadania
2014-10-19 Bieżący 30/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2014-10-19 Bieżący 29/2014 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2014-10-14 Bieżący 28/2014 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA zmiana stanu posiadania
2014-10-14 Bieżący 27/2014 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA zmiana stanu posiadania
2014-10-06 Bieżący 26/2014 DANKS ECDP SA zmiana stanu posiadania.
2014-09-26 Bieżący 25/2014 DANKS ECDP SA zmiana stanu posiadania
2014-09-26 Bieżący 24/2014 DANKS ECDP SA zmiana stanu posiadania.
2014-09-26 Bieżący 23/2014 DANKS ECDP SA zmiana stanu posiadania
2014-06-30 Bieżący 22/2014 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA zmiana stanu posiadania
2014-06-27 Bieżący 21/2014 DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 25.06.2014 r.
2014-05-07 Bieżący 18/2014 Zmiana stanu posiadania
2014-03-17 Bieżący 16/2014 Zmiana stanu posiadania
2013-12-13 Bieżący 15/2013 Zmiana stanu posiadania
2013-09-26 Bieżący 14/2013 Zmiana stanu posiadania
2013-09-18 Bieżący 12/2013 Zmiana stanu posiadania
2013-05-14 biezacy 8/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.05.2013 r.
2012-03-05 Bieżący 4/2012 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2012 r.
2012-03-05 Bieżący 2/2012 Korekta (uzupełnienie) treści Raportu ESPI 1/2012
2012-03-05 Bieżący 1/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
2012-03-05 Bieżący 1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI