Walne zgromadzenia

Data Temat
2018-05-25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2018 roku
2018-05-25 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
2017-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 29 czerwca 2017 r.
2017-06-01 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
2016-11-22 Treść uchwał podjetych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 21.11.2016 r.
2016-10-24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 21 listopada 2016 r.
2016-10-24 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
2016-07-20 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
2016-07-20 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego” S.A. na dzień 16 sierpnia 2016 roku
2016-05-20 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 24 czerwca 2016 r.
2016-05-20 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.
2015-06-25 Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 2 k.s.h.
2015-06-25 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 22 lipca 2015 r.
2015-06-25 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2015-06-25 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 25.06.2015 r.
2015-06-03 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
2015-05-29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 25 czerwca 2015 r.
2015-05-29 Informacja o ogólnej liczbie akcji
2014-06-26 Treść uchwał podjetych przez ZWZA Spółki Danks S.A. w dniu 25.06.2014 r.
2013-06-26 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, 27 CZERWCA 2013 R.
2013-04-12 Nieważność uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks S.A. w dniu 18 marca 2013 r.
2013-03-18 Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki Danks S.A. w dniu 18 marca 2013 r.
2013-02-19 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgoromadzenia Akcjonariuszy na 18 marca 2013 r.
2013-02-19 Projekty uchwał NWZA Danks S.A. - 18.03.2013 r.
2012-03-03 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
2012-03-03 Pełnomocnictwo dla osoby prawnej
2012-03-03 Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej
2012-03-03 Projekty uchwał
2011-03-02 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25.03.2011r. - uchwały podjęte na WZA