Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie:

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania, kierunek zarządzanie finansami). Ukończył trzyletnie studia doktoranckie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Kożminskiego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr 9672), doradcy podatkowego (nr 00287), oraz certyfikat księgowego (nr uprawnień 4410/97) i licencję syndyka (nr 83).

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14, w Warszawie.